Корхона паспорти

01.01.2015 йил Жамият паспорти.


2014 йил Қурилиш (таъмирлаш-қурилиш, ихтисослаштирилган, ўрнатиш) корхонаси паспорти
1 Корхона номи: «Maxsuselektrtarmoqqurilish» АЖ
2 Идентификация кодлари: КТУТ 00114330
СТИР 200837344
ХҲТУТ 61124
3 Идоравий тегишлилик «Ўзбекэнерго» АЖ
4 Корхона тури: йирик
5 Корхона бошқарувчиси: Юлдашев Шукрулла Назимович
6 Почта манзили: 100147, Тошкент ш., Турсунходжаева к., 2а
7 Давлат руйхатдан ўтказган санаси: 09.01.1996й.
8 Хизмат кўрсатувчи банк: 00427 Тошкент ш., Ўзсаноаткурилишбанк АТБ Чилонзор Филиали
9 Устав капитал миқдори: 1837,17 млн.сум
10 Асосий таъсисчилар: «Узбекэнерго» АЖ
Нурханов Ш.Х.
Махмудова Г.Х.
Музафаров А.А.
11 Ихтисоси: қурилиш
12 Эгаллаган Ер майдони: 1,6 га
— маъмурий бино 812 кв.м
— ишлаб чиқариш майдони 15 207 кв.м
13 Ишлаб чиқариш базалар сони 1 та
14 Машиналар ва механизмлар, кичик механизация воситалари, жами 66 та, ш.ж.:
— машина ва механизациялар 60 та.
— кичик механизация воситалари 0 та.
15 Ишлаш муддати:
ускуналар: 3 йилгача — 7%, 4,5 йил — 13%
6-10 йил — 63%, 10 йилдан ортиқ — 17%
техника, машина ва механизмлар: 3 йилгача — 2%, 4,5 йил — 3%
6-10 йил — 27%, 10 йилдан ортиқ — 68%
16 Эскириш даражаси:
— ускуналар 85%
— техника, машина ва механизмла 71%
17 Ҳисобот даврида амалга оширилган асл иш ҳажми: 9 399,9 млн.сум
18 Молиявий натижа (фойда, зарар) 2 867,271 млн.сум
19 Ҳодимларнинг ўртача сони, жами 206 киши, шу жумладан:
— маъмурий ҳодимлар — 23 киши
— ишлаб чиқариш ҳодимлари — 183 киши

30.12.2018 йил  Жамият паспорти.

2018 йил Қурилиш (таъмирлаш-қурилиш, ихтисослаштирилган, ўрнатиш) корхонаси паспорти
1 Корхонаноми: «Maxsuselektrtarmoqqurilish» АЖ
2 Идентификация кодлари: КТУТ 00114330
СТИР 200837344
ХҲТУТ 61124
3 Идоравийтегишлилик «Ўзбекэнерго» АЖ
4 Корхонатури: йирик
5 Корхонабошқарувчиси: Музафаров Абдулахат Абдухамидович
6 Почта манзили: 100147, Тошкент ш., Табассум., 2а
7 Давлатруйхатданўтказгансанаси: 09.01.1996й.
8 Хизматкўрсатувчи банк: 00427 Тошкент ш., Ўзсаноаткурилишбанк АТБ Чилонзор Филиали
9 Устав капитал миқдори: 7 348 680 000.сум
10 Асосийтаъсисчилар: «Узбекэнерго» АЖ
Махмудова Г.Х.
МЧЖ «Саноат Ускуналарини урнатиш ва ишга тушириш бойича ихтисослашган корхона»
11 Ихтисоси: қурилиш
12 Эгаллаган Ер майдони: 1,6 га
— маъмурий бино 812 кв.м
— ишлабчиқаришмайдони 15 207 кв.м
13 Ишлабчиқаришбазалар сони 1 та
14 Машиналарвамеханизмлар, кичик механизация воситалари, жами 25та, ш.ж.:
— машина вамеханизациялар
— кичик механизация воситалари
15 Ишлашмуддати:
ускуналар:
техника, машина вамеханизмлар: 3 йилгача — 18%, 4,5 йил — 15%
6-10 йил —57 %, 10 йилданортиқ — 10%
16 Эскиришдаражаси:
— ускуналар
— техника, машина вамеханизмла 71%
17 Ҳисобот даврида амалга оширилганаслиш ҳажми: 6 071 111 ,0 тыс.сум
18 Молиявийнатижа (фойда, зарар) -2 390 876,0 тыс.сум.
19 Ҳодимларнингўртача сони, жами 129 киши, шу жумладан:
— маъмурийҳодимлар — 21  киши
— ишлабчиқаришҳодимлари — 108 киши

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!